Řídící tým Professional Toastmasters Praha

Petra Boušková
Petra Boušková
Prezident

Prezident je hlavní výkonný člen výboru, zodpovídá za celkový dohled nad fungováním klubu. Stará se o to, aby každý člen výboru dodržoval svoje povinnosti. Dohlíží na plnění cílů klubu a také na to, aby klub fungovat v souladu se svými stanovami. Jeho úkolem je zajistit, že setkání začínají a končí včas, také zajišťuje přátelské vítání hostů, komunikuje s hosty před a po setkání a vysvětlí jim misi klubu. Oceňuje úspěchy členů v Toastmasters i v osobním životě. Stará se o to, aby klub vzkvétal.

Tomáš Motyčka
Tomáš Motyčka
Víceprezident pro vzdělávání (VPE)

VPM je v pořadí druhým členem výboru. Zaměřuje se na vzdělávání členů. Plánuje každé jedno setkání klubu, aby bylo úspěšné a aby každý člen měl příležitost dosáhnout svých cílů v oblasti vzdělávání. VPE podporuje účast ve vzdělávacích programech a pomáhá úspěšně plnit manuály Toastmasters a dosahovat příslušně ocenění za jejich plnění (CC, ACB, ACS, ACG, CL, ALB, ALS). Sleduje pokrok všech členů v získání těchto ocenění. VPE také přiřazuje novému členovi mentora, který mu pomůže s jeho pokrokem v Toastmasters. V nepřítomnosti prezidenta je jeho zástupcem: vede setkání klubu a výboru.

Miroslav Vlach
Miroslav Vlach
Viceprezident pro členství

VPM je v pořadí třetím členem výboru. Jeho práce je zajímat se jak o stávající členy týmu, tak o hosty. Jeho úkolem je pravidelně mluvit s členy a zjistit zda jsou jejich potřeby v klubu plněny. VPM se také stará o hosty, vítá je a poskytuje jim veškeré informace o klubu Toastmasters a v případě, že se rozhodnou stát členy, pomůže jim vyplnit přihlášku. Cílem jeho práce je aby se z hostů stali členové a aby každý člen týmu byl v klubu spokojen.

Veronika Kocábková
Veronika Kocábková
Viceprezident pro styk s veřejností (VPPR)

VPM je v pořadí čtvrtým členem výboru. Jeho hlavním úkolem je propagovat klub v lokálních mediích, propagovat programy pro získání nových členů a vítat členy a hosty. Jeho prácí je, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o toastmasters. Mezi jeho dílčí povinnosti také patří oznamovat nadcházející události a programy našeho klubu a vytvářet newstellery.

Ľudovít Petřžala
Ľudovít Petřžala
Tajemník

VPM je v pořadí pátým členem výboru. Pomáhá nám udržovat aktuální seznam členů, uchovává dokumenty klubu, zpracovává obecnou korespondenci a účastní se schůzí výboru. Mezi jeho povinnosti také patří zaznamenávat a číst zápisky ze setkání a vítat členy a hosty.

Adam Krupa
Adam Krupa
Pokladník

Nám pomáhá připravit rozpočet ke schválení výborem a členy, odesílá přehled poplatků a vybírá členské příspěvky do centrály Toastmasters. Jeho úkolem je také uchovávat záznamy o všech finančních transakcích a každé čtvrtletí podává hlášení o financích.

Jiří Najman
Jiří Najman
Pořadatel

Pořadatel se stará o technickou stránku setkání. Jeho úkolem je aby byla vždy připravena místnost ve které se odehrává setkání, aby byli na každém setkání všechny potřebné věci na svém místě: vlajka toastmasters, řečnický pult, hlasovací lístky, občerstvení... Také se stará o to, aby vybavení klubu bylo vždy v použitelném stavu, a kontroluje každé setkání. Díky němu každé naše setkání probíhá v tom nejlepším prostředí.

Petr Popek
Petr Popek
Webmaster

Tvorba webu a jeho obsahu. Copywriting pro jasnost informací a čtivost, user exprience pro přehlednost a snadnou orientaci. Webmaster tvoří webovou vizitku klubu a přidává další obsah, který má za úkol přitáhnout potenciální členy. Zviditelnit účastníky setkání a promovat vizi klubu.