Vedení klubu Professional Toastmasters Praha

Petra Philippi
Petra Philippi
Prezidentka

Prezident je hlavní výkonný člen výboru, zodpovídá za celkový dohled nad fungováním klubu. Stará se o to, aby každý člen výboru dodržoval svoje povinnosti a uchoval si motivaci a radost z toho co dělá. Dohlíží na plnění cílů klubu a také na to, aby klub fungoval v souladu se svými stanovami. Jeho úkolem je zajistit, že setkání začínají a končí včas, také zajišťuje přátelské vítání hostů, komunikuje s hosty před a po setkání a vysvětlí jim misi klubu. Oceňuje úspěchy členů v Toastmasters i v osobním životě. Stará se o to, aby klub vzkvétal.

Tom Damborský
Tom Damborský
Víceprezident pro vzdělávání (VPE)

VPE je v pořadí druhým členem výboru. Zaměřuje se na vzdělávání členů. Plánuje každé setkání klubu, aby bylo úspěšné a aby každý člen měl příležitost dosáhnout svých cílů v oblasti vzdělávání. VPE podporuje účast ve vzdělávacích programech a pomáhá úspěšně plnit manuály Toastmasters a dosahovat příslušných ocenění. Sleduje pokrok členů v získání těchto ocenění. VPE také pomáhá novému členovi s výběrem mentora, který ho bude podporovat v Toastmasters. V nepřítomnosti prezidenta je jeho zástupcem: vede setkání klubu a výboru.

Petr Chlubna
Petr Chlubna
Viceprezident pro členství

VPM je v pořadí třetím členem výboru. Jeho práce je zajímat se jak o stávající členy týmu, tak o hosty. Jeho úkolem je pravidelně mluvit s členy a zjistit zda mají dostatek prostoru k seberealizaci v klubu. VPM se stará o hosty, vítá je a poskytuje jim veškeré informace o klubu Toastmasters a v případě, že se rozhodnou stát členy, pomůže jim vyplnit přihlášku. Cílem jeho práce je, aby se nadějní jedinci z řad hostů stali členy a aby každý v klubu byl spokojen.

Veronika Jiříčková
Veronika Jiříčková
Viceprezident pro styk s veřejností (VPPR)

VPPR je v pořadí čtvrtým členem výboru. Jeho hlavním úkolem je propagovat klub, vést kampaně pro získání nových členů a vítat členy a hosty. Jeho prací je, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o Toastmasters. Mezi jeho dílčí povinnosti patří oznamovat nadcházející události a programy klubu, vytvářet newstellery, spravovat FB profil a další zviditelnění na sociálních sítích a v médiích.

Pavel Čejka
Pavel Čejka
Tajemník

Tajemník je v pořadí pátým členem výboru. Pomáhá nám udržovat aktuální seznam členů, uchovává dokumenty klubu, zpracovává obecnou korespondenci a účastní se schůzí výboru. Mezi jeho povinnosti patří zaznamenávat a číst zápisky ze setkání a vítat členy a hosty.

Jakub Kubaščík
Jakub Kubaščík
Pokladník

Pokladník nám pomáhá připravit rozpočet ke schválení výborem a členy, odesílá přehled poplatků a vybírá členské příspěvky do centrály Toastmasters. Jeho úkolem je uchovávat záznamy o všech finančních transakcích, které klub v souvislosti se svým fungováním uskutečnil.

Dian Kosztolányi
Dian Kosztolányi
Pořadatel

Pořadatel se stará o technickou stránku setkání. Jeho úkolem je, aby byla vždy připravena místnost, ve které se odehrává setkání, aby byly na každém setkání všechny potřebné věci na svém místě: plakát toastmasters, řečnický pult, hlasovací lístky, občerstvení... Stará se o to, aby vybavení klubu bylo vždy v použitelném stavu, a dohlíží nad plynulým průběhem každého setkání. Díky němu každé naše setkání probíhá v příjemné atmosféře.