Proč Toastmasters? Vize a mise

Připadá vám postavit se před lidmi a něco povídat jako něco nepředstavitelného? Nebo dokonce zlý sen? Nevíte, jak nakopnout kolegy k vyšším výkonům? Inspirovat ke změně? Sníte o vlastních seminářích, workshopech a nevíte jak na to?

Představte si, že by vás lidi poslouchali se zájmem a nakonec i tleskali. Že se to může stát komukoliv jenom ne vám? Co takhle vést tým? Organizovat setkání, moderovat, inspirovat, motivovat nebo jenom správným způsobem dát zpětnou vazbu? To všechno se dá naučit. Hravě, jednoduše, krok za krokem. Navíc svým vlastním tempem.

 

Toastmasters je nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat komunikační, prezentační a lídrovské dovednosti jejich členů. Mimo to si můžete rozvíjet schopnost sebeprosazení, aktivního a přátelského vedení lidí, motivace, inspirace i  v běžné komunikaci. Vše probíhá v přátelském prostředí a příjemné atmosféře.

Vést vlastní semináře, workshopy, točit skvělá videa či lépe a efektivněji komunikovat se zákazníkem. Organizovat setkání lidí ať už firemní či komunitní - vše bude pro vás po zkušenostech v Toastmasterech hračka. Zdokonalíte se i v naslouchání a dávání kvalitní zpětné vazby.

Pokud se už jako skvělý řečník cítíte, můžete své znalosti a zkušenosti poměřit s jinými spíkry na soutěžích v připravených projevech či improvizacích. A to i na mezinárodní úrovni. Své schopnosti pak můžete předávat dál právě mentoringem, workshopy pro jiné Toastmastery nebo veřejnost.

Jak probíhají setkání?

Setkání mají jasnou, modifikovatelnou strukturu.
Dělí se na 3 stěžejní části:

 1. Připravené řeči

Umění prezentovat a prodat se na veřejnosti se nejlépe zdokonaluje samotnou praxí. Účastník si připraví řeč dle manuálu pro tvorbu řečí. Tu pak odvypráví před publikem, složeným z ToastMasterů a jejich hostů. Cílem řeči, je posílit konkrétní schopnost řečníka dle tématu v manuálu. Může využít i mentora - zkušeného řečníka. Díky společné přípravě na vystoupení a okamžité zpětné vazbě získáte rychle sebevědomí v komunikaci před publikem již od prvního vystoupení

 • Otvírák (The Ice Breaker)
  Postavit se před publikum a říci něco o sobě. Překonat trému z mluvení před lidmi.
 • Struktura (Organize Your Speech)
  Dát své řeči jasnou strukturu, aby se posluchač v projevu skvěle orientoval a získal z něj co nejvíc pro sebe.
 • Mluvte k věci (Get to the Point)
  Vypíchnout to důležité, směřovat projev za jasným cílem (přesvědčit, pobavit, motivovat, informovat...).
 • Volte správná slova (How to Say It)
  Upoutat posluchače chytře volenými slovy. Barvitá mluva, vyjádření emocí skrze slova. Vtažení účastníka do řeči. Naučíte se rétorické nástroje, zvyšující sílu a efekt řeči (přirovnání, metafory, aliterace, triády…).
 • Řeč těla (Your Body Speaks)
  Zapojit do řeči gesta, mimiku a pohyb po pódiu. Přidat vizuální a pohybovou složku a tím zvýšit zájem a pozornost posluchače. Řeč či prezentace je pak mnohem živější, dynamičtější a leckdy i vtipnější.
 • Pracujte s hlasem (Vocal Variety)
  Pracovat správně s tónem hlasu, barvou, hlasitostí, pauzami, emocemi. Díky tomu tak gradovat jednotlivé pasáže, zvyšovat pozornost či dramatičnost. Aneb jak nebýt uspavačem hadů 🙂
 • Nastudujte si téma (Research Your Topic)
  Zpracovat fakta vzhledem k vybranému tématu z různých zdrojů do poutavé podoby. Umět vypíchnout to důležité vzhledem k cíli řeči (motivovat, přesvědčit...). Skvělé pro obhajobu diplomových či seminárních prací, prezentace výsledků oddělení před vedením atd.
 • Osahejte si prezentační pomůcky (Get Comfortable with Visual Aids)
  Flipchart, Powerpoint, Prezi, myšlenková mapa, výrobek... Cokoliv co dodá prezentaci další rozměr a přidá na srozumitelnosti. Zjednoduší předání informací či další emoce. Nauč se udělat si ze své prezentační pomůcky kamaráda, který zvýší kvalitu a srozumitelnost prezentace. Vyber vhodné pomůcky pro své téma či cíl řeči.
 • Vložte se do toho (Persuade with Power)
  Něco podepsat? Prodat? Zařídit? Nastudovat? Změnit? Přesvědči své posluchače k vykonání konkrétní akce.
 • Inspirujte své posluchače (Inspire Your Audience)
  Chcete motivovat své posluchače ke změně? Ať už jako vedoucí pracovní, lektor, trenér, lékař nebo obchodník? Tady pro to využijete plný potenciál devíti předchozích témat.

Improvizace

Ne vždy se vyskytujeme v situacích na které jsme připraveni. Improvizace zvyšují schopnost flexibility a rychlé reakce na danou situaci. Ať už je to nečekaná otázka šéfa, učitele či policisty při silniční kontrole. Po krátké přípravě si na pódiu dáš krátkou řeč a dostaneš zpětnou vazbu. Improvizace dodávají sebevědomí a schopnost rychle a efektivně jednat v nenadálých situacích.

Hodnocení

Zpětná vazba pomáhá růst. Ukazuje na silné stránky řečníka a ten díky tomu ví, na čem může stavět. Zároveň se tím upevňuje či zvyšuje sebevědomí. Náměty na zlepšení jsou tipy, jak zdokonalit projev či vedení role. Hodnotiteli jsou většinou zkušení řečníci. Další zpětnou vazbu může řečník získat i od ostatních účastníků. Hodnocena je každá role (níže) včetně hodnotitelů. Na svůj výkon dostanou zpětnou vazbu všichni téměř všichni, kteří se ukáží na pódiu. To umožňuje každému aktivnímu účastníkovi setkání zdokonalovat se ve svých schopnostech podle vlastního tempa. Zároveň tím získáte jiný pohled na sebe sama.

Podpůrné role

Každé setkání spolu nese několik rolí, které pomáhají řečníkům sledovat jejich kvality. Tady jsou:

Časoměřič

Každá řeč má předen danou minimální a maximální délku. Když řečník přijde na konferenci, tak musí dodržet stanovený čas neovlivňoval harmonogram a další řečníky. Časomeřič ukazuje, kolik času řečník využil. Na konci vše shrne a dá všem účastníkům rychlou zpětnou vazbu. Správné rozvržení jednotlivých části projevu do stanoveného času pomáhá řeč správně gradovat. Případně zvolit vhodné řečnické prostředky. Jedině tak pak skvělý řečník stihne během krátké doby říci vše podstatné, aby zaujal/motivoval/inspiroval/přesvědčil/prodal.

toastmasterspraha1

Kontrola jazykové správnosti

Řečník by měl mluvit srozumitelně, slušně, spisovně, česky a hlavně - bez slovní vaty. Aaa, eee, hmmm, takže, tedy… - výplňkové citoslovce, slova či fráze. Toto vše má na starosti kontrola jazykové správnosti. Zároveň sleduje i zajímavé slovní spojení a vypichuje řečníkovy kvality v této oblasti. Řečník, který je pro publikum srozumitelný, lépe prodá svou myšlenku.

Moderátor

Role moderátora patří k nejdůležitějším rolím při Toastmasters setkání. Role vyžaduje pečlivou přípravu, aby setkání proběhlo plynule.

Moderátor chápejme jako prostředníka mezi jednotlivými účinkujícími na pódiu při setkání a publikem. Stará se o zachování energie během celého setkání, představuje jednotlivé řečníky a spojuje jednotlivé fáze setkání do  celku.

U dobrého moderátora vysoce je oceňována nejen vysoká úroveň mluveného slova, ale také jeho přirozená schopnost hrát si s energií při setkání. Během moderování dostanete možnost si vyzkoušet svůj důvtip, osobní šarm, dobrou pohotovost či umění improvizovat.

Co dál ti klub přinese?

Klubová setkání jsou jednou mnoha aktivit. Workshopy, konference, soutěže. Tady všude můžeš být buď jen účastníkem nebo organizátorem. Na workshopech se naučíš novým věcem či procvičíš své schopnosti a talenty. Na soutěžím poměříš své síly s účastníky jiných klubů republiky či ze světa. Pokud se rozhodneš pomoci s organizací, získáš zkušenosti z oblasti leadershippu, PR či marketingu.

Většina účastníků pořádá vlastní workshopy na různá témata. Můžeš je využít pro svůj osobní růst. Díky jejich zkušenostem můžeš v budoucnu vést vlastní semináře. Rádi Ti předáme know-how, jak je vytvořit, udělat pozvánky i jak je promovat.

Účastníci se potkávají i mimo oficiálních aktivit. Oslavy, párty, pikniky, lyžovačky… Stačí se podívat sem do alba.

Na co se nejčastěji ptáte:

Jak se mohu stát členem klubu?

Stačí kliknout na kontakt a najít si kontaktní osobu nebo vyplnit dotazník. Spojí se s tebou víceprezident pro členství a dodá potřebné podklady pro registraci.

Kolik mě bude stát členství?

Jednorázový poplatek za členství je 1000 Kč. Zahrnuje: 1) Registraci do mezinárodní organizace ToastMasters 2) Manulály Competent comunicator (kompetentní řečník) + Competent leader (kompetentní lídr) + další 2 pokročilé manuály dle Vašeho výběru. Pravidelný půlroční poplatek za členství v klubu je 1800 Kč. Po jeho zaplacení mohou hosté mít v klubu své role a získávat zpětnou vazbu, mentoring a další benefity klubu. Měsíčně obdrží časopis Toastmasters. Jsou z něj hrazeny i pronájmy prostor, drobné občerstvení a další náklady spojené s provozem klubu. Pokud se částka rozpočítá, je to méně než 100 Kč na jedno setkání.

V jakém jazyce jsou setkání?

Jsme česky mluvící klub. Proto jsou setkání vedená v českém jazyce, stejně tak řeči a zpětná vazba je v češtině.

Nevadí, že jsem cizinec a česky se teprve učím?

NE! Cizinci jsou u nás vítání a v klubu jich máme průběžně vždy několik. Tím, že budete aktivně mluvit s česky hovořícími se bude zvyšovat úroveň Vašeho jazyka. Při zpětných vazbách se dbá na jazykovou správnost, spisovnou řeč a výplňková slova. Díky tomu se naučíte česky rychleji, efektivněji a správně.

Jak dlouho trvají setkání?

Délka pravidelných týdenních setkání jsou 2 hodiny. První část jsou připravené projevy, druhá zpětné vazby a networking.

Mám strach z vystupování před lidmi. Je klub pro mě?

ANO! To je právě důvod, proč řada lidí z různých profesí do klubu zavítá. V bezpečném a podporujícím prostředí nejen překonáte prvotní ostych, naučíte se navíc lidi zaujmout a přesvědčit. To vše bez tlaku a s relevantní zpětnou vazbou.

Jaká je výhoda proti běžnému kurzu rétoriky či prezentačních dovedností?

Díky pravidelnému tréninku procvičujete své znalosti a tím se automatizují. Postupně se z nich stávají dovednosti, které budete používat kdykoliv v běžném životě, aniž byste na to mysleli. Budete se pomalu a jistě zbavovat trémy z mluvení před libovolně velkou skupinou lidí. Trénujete nejen řečnické dovednosti, ale i schopnosti správného lídra (dávání konstruktivní zpětné vazby, organizace, vedení setkání, moderování...). Získáte svého mentora - člověka, který je ve v prezentačních i lídrských dovednostech mnohem dále, než vy. Díky průběžné zpětné vazbě se budete konstantě posouvat kupředu, což se u jednorázového tréninku neděje. Během setkání získáváte zpětné vazby i od jiných účastníků, které Vám dají ucelený pohled na Vás jako řečníka či lídra. Budete tak mít povědomí nejen o svých silných stránkách, ale i o pokrocích. Zároveň díky výzvám v klubu (soutěže, působení v officerském týmu) budete překonávat jednoduše a hravě své hranice.